Plannen Pont tot Park verder uitgewerkt

Plannen Pont tot Park verder uitgewerkt

Het plan van Pont tot Park is een gebiedsvisie waarin een groot  deel van IJmuiden vernieuwd wordt. Het gaat om het gebied tussen de Minister van Houtenlaan en het Stadspark en de Heerenduinweg en de Kanaaldijk. Het plan komt voort uit een samenwerking tussen de gemeente, Woningbedrijf Velsen, AM en Hemubo.

De partijen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de visie in een concreter plan te verwerken, genaamd het Ontwikkelperspectief. In dat plan zijn er nu zes ambities benoemd.

 • Voorzieningen
  Er is behoefte aan een levendig en bruisend centrum van IJmuiden waar het fijn wonen, winkelen, en leven is. Daar horen voorzieningen zoals winkels bij, maar ook gezondheidszorg en cultuur.
 • Wonen
  Er moeten zo’n 1000 tot 1500 nieuwe woningen komen in het gebied, voor senioren en starters in het specifiek. Wonen, recreatie en groen moeten dichtbij zijn. Een groot deel van de bestaande sociale huurwoningen moet dan opgeknapt worden of vervangen door nieuwbouw.
 • Mobiliteit
  Auto’s moeten minder dominant worden in het straatbeeld. Meer ruimte voor fietsers, voetgangers en wandelaars. Ook is een vlotte doorstroming belangrijk.
 • Landschap en groen
  Het groene landschap moet meer zichtbaar worden in de stad, en verbonden worden met het centrum van IJmuiden met een netwerk van routes voor fietser en voetganger. Ook zal er rekening worden gehouden met klimaatadaptatie en moet er hittebestendig gebouwd worden.
 • Cultuurhistorie
  IJmuiden heeft een rijke geschiedenis. Het stadsbeeld van na de oorlog werd door Willem Marinus Dudok ontworpen. Deze past niet meer bij het IJmuiden van 2023. De Lange Nieuwstraat is nu een drukke route voor doorgaand verkeer. Plein 1945 is weinig levendig. In sommige straten bepalen geparkeerde auto’s het beeld. Omdat de stedenbouwkundige structuur uit de wederopbouw wel cultuurhistorische waarde heeft, wordt die ingezet als onderlegger voor de vernieuwing van het kerngebied in IJmuiden, maar wel in een nieuw jasje.
 • Duurzaamheid
  Het klimaat verandert. Er zijn steeds meer zware regenbuien, langdurige droogte en extreme hitte. Daarom moet er anders gebouwd gaan worden. Ook de overstap naar duurzame energie heeft gevolgen voor de vernieuwing van het kerngebied in IJmuiden. Leefbaar en duurzaam staan centraal in de plannen

Participatie
In het afgelopen jaar zijn er verschillende bewonersbijeenkomsten geweest. Daar konden bewoners laten weten wat zij belangrijk vinden, en wat nou echt typisch IJmuiden is. Maar ook kunnen bewoners hun zorgen kwijt over het plan. Voor meer informatie kan met terecht op de website ponttotpark.nl

Raadsessie
De gemeenteraad reageerde gisteravond op het Ontwikkelperspectief dat is opgesteld, en hun reacties zullen verwerkt worden. Naar verwachting zal de gebiedsvisie voor de zomer klaar zijn.

Bekijk hier een terugblik op deze raadssessie