Uw huurdersraad

Wat doet de Huurdersraad
De Huurdersraad vergadert 1x per maand, daarnaast overlegt zij 6x per jaar met het management van het
woningbedrijf, 2 x per jaar met de Woonconsulenten van Woningbedrijf Velsen en 2x per jaar met de Raad van Commissarissen.
Zaken die worden besproken zijn o.a.: leefbaarheid, onderhoud, huurbeleid, sloop- en renovatieplannen,
donaties en sponsorbeleid.
Daarnaast begeleiden twee leden van de Huurdersraad sinds een aantal jaren ook bewonerscommissies
bij hun vergaderingen en bij hun overleg met het WBV

Dat zijn bewonerscommissies die zijn/worden geconfronteerd met renovatieplannen en/of sloop/nieuwbouw plannen.
De begeleiders van de Huurdersraad helpen de bewonerscommissies bij het verkrijgen van de juiste
informatie, en zien er op toe dat het woningbedrijf zich aan de afspraken houdt.
Ook zoekt de Huurdersraad naar de mogelijkheid van een woonvorm voor ouderen.
Veel mensen vinden het prettig om meer bij elkaar te wonen als ze ouder worden.
Zij doen dat vooral uit een gevoel van veiligheid en sociale controle.

Daarnaast staat de Huurdersraad de bewonerscommissies financieel bij en desgewenst zorgt zij voor
juridische, bouwkundige of andere deskundige bijstand

Maar ook bewonerscommissies die met WBV in overleg willen om de leefbaarheid
in hun buurt te verbeteren, kunnen rekenen op de steun en hulp van de Huurdersraad.
………………………….
De nieuwe Woningwet legt veel verantwoordelijkheden neer bij de Huurdersvertegenwoordiging.
Zij moeten bij besluiten zoals de prestatieafspraken betrokken worden en om die reden zit men
regelmatig met de gemeente en directie van de corporatie om tafel.
De Huurdersraad heeft ook regelmatig contact met de Woonbond d.m.v. het inhuren van deskundigen
op bv. technische problemen en niet te vergeten deskundigheid bij het vele werk dat op ons
afkomt in de veranderde nieuwe Woningwet.

Kortom de Huurdersraad kan u met raad en daad terzijde staan.