Over ons

Wat doet de huurdersraad

Vanwege Corona wordt de jaarvergadering van de Huurdersraad in 2021 wederom doorgeschoven naar het najaar.

Inmiddels zijn de Prestatieafspraken voor 2022 met woningbedrijf en gemeente weer gestart.
Prestatieafspraken-2021.pdf

informatie over de huurverhoging .
huren in gereguleerde sector 2021niet verhoogd

Tips energie besparen door Energiek Velsen
Tips-energiebesparen.pd

 

De woningwet

De woningwet legt veel verantwoordelijkheden neer bij de Huurdersvertegenwoordiging.
Zij moeten bij besluiten zoals de prestatieafspraken betrokken worden en om die reden zit men
regelmatig met de gemeente en directie van de corporatie om tafel.
De Huurdersraad heeft ook regelmatig contact met de Woonbond d.m.v. het inhuren van deskundigen
op bv. technische problemen en niet te vergeten deskundigheid bij het vele werk dat op ons afkomt in de Woningwet.

Kortom de Huurdersraad kan u met raad en daad terzijde staan.

Leden Huurdersraad

John.

Voorzitter
Prestatieafspraken

Miep.

2e Secretaris
2e Penningmeester
Begeleiding BC’s

Ton.

Secretaris
Duurzaamheid

Barrie.

Algemeen lid
Begeleiding BC’s
Duurzaamheid

Reza.

Penningmeester
  

Cor.

Algemeen lid
Website / Facebook
Prestatieafspraken

Peter.

Vice Voorzitter
Prestatieafspraken

Thea.

Algemeen lid
        Begeleiding BC’s        Renovatie e.d.