Bewoners

Wilt u contact opnemen met de BEWONERSCOMMISSIE van
uw complex neem dan contact op met de Huurdersraad bij voorkeur per E-mail.

Contact Huurdersraad

Bereikbaar op  telefoonnummer
06-15246590 van maandag tot vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur

Bewonerscommissies

Om de algemene belangen van zoveel mogelijk huurders te behartigen wordt gestreefd dat in ieder wooncomplex of straat een Bewonerscommissie actief is. Een Bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 (voorzitter; secretaris; penningmeester) en maximaal 9 personen uit een wooncomplex of straat. Van een Bewonerscommissie wordt verwacht dat zij de “ogen en oren” van het complex of straat zijn en met elkaar overleggen over het welzijn binnen het wooncomplex of straat. Ook heeft de Bewonerscommissie korte lijnen naar het Woningbedrijf. Enkele malen per jaar maakt de Bewonerscommissie een Nieuwsbrief waarin zij de medebewoners van het complex of straat op de hoogte houdt van haar bezigheden.
De Bewonerscommissie heeft:
Informatierecht voor hun wooncomplex of straat

Overlegrecht voor hun wooncomplex of straat
Adviesrecht voor hun wooncomplex of straat
Agendarecht voor hun wooncomplex of straat

Kanaalstraat

Contact met de Bewonerscommissies

De Bewonerscommissie weet wat er in hun wooncomplex of straat speelt. Op verzoek kan de Bewonerscommissie tijdens hun interne overleggen maar ook bij het overleg met het Woningbedrijf bijgestaan worden door een vertegenwoordiger van de Huurdersraad.
Voor overleg heeft de Huurdersraad een vergaderruimte in haar kantoor aan de Planetenweg 2 te IJmuiden, Deze vergaderruimte met koffie en thee alsmede kopieerfaciliteit is op afroep beschikbaar voor de Bewonerscommissies.
De Voorzitter of een andere vertegenwoordiger van de Bewonerscommissie worden enkele malen per jaar uitgenodigd voor het zogenoemde Voorzittersoverleg. In dat overleg komen de complex gerelateerde en beleidsmatige zaken bij elkaar.

Het belang van een Bewonerscommissie

Een Bewonerscommissie kan door haar specifieke kennis van het wooncomplex of straat invloed uitoefenen op het beleid. Met name bij groot onderhoud of renovatie maar ook bij kleinere zaken het wooncomfort betreffende is de Bewonerscommissie de belangrijkste gesprekspartner van het Woningbedrijf. Een Bewonerscommissie dient wel zorg te dragen dat zij representatief en objectief is en dat zij het vertrouwen van het wooncomplex of straat hebben.