Bewoners

Wilt u contact opnemen met de BEWONERSCOMMISSIE van
uw complex neem dan contact op met de Huurdersraad bij voorkeur per E-mail.

Contact Huurdersraad

Bereikbaar op  telefoonnummer
06-15246590 van maandag tot vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur

Bewonerscommissies

Om de algemene belangen van zoveel mogelijk huurders te behartigen wordt gestreefd dat in ieder wooncomplex of straat een Bewonerscommissie actief is. Een Bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 (voorzitter; secretaris; penningmeester) en maximaal 9 personen uit een wooncomplex of straat. Van een Bewonerscommissie wordt verwacht dat zij de “ogen en oren” van het complex of straat zijn en met elkaar overleggen over het welzijn binnen het wooncomplex of straat. Ook heeft de Bewonerscommissie korte lijnen naar het Woningbedrijf. Enkele malen per jaar maakt de Bewonerscommissie een Nieuwsbrief waarin zij de medebewoners van het complex of straat op de hoogte houdt van haar bezigheden.
De Bewonerscommissie heeft:
Informatierecht voor hun wooncomplex of straat

Overlegrecht voor hun wooncomplex of straat
Adviesrecht voor hun wooncomplex of straat
Agendarecht voor hun wooncomplex of straat

Kanaalstraat

Contact met de Bewonerscommissies

De Bewonerscommissie weet wat er in hun wooncomplex of straat speelt. Op verzoek kan de Bewonerscommissie tijdens hun interne overleggen maar ook bij het overleg met het Woningbedrijf bijgestaan worden door een vertegenwoordiger van de Huurdersraad.
Voor overleg heeft de Huurdersraad een vergaderruimte in haar kantoor aan de Planetenweg 2 te IJmuiden, Deze vergaderruimte met koffie en thee alsmede kopieerfaciliteit is op afroep beschikbaar voor de Bewonerscommissies.
De Voorzitter of een andere vertegenwoordiger van de Bewonerscommissie worden enkele malen per jaar uitgenodigd voor het zogenoemde Voorzittersoverleg. In dat overleg komen de complex gerelateerde en beleidsmatige zaken bij elkaar.

Het belang van een Bewonerscommissie

Een Bewonerscommissie kan door haar specifieke kennis van het wooncomplex of straat invloed uitoefenen op het beleid. Met name bij groot onderhoud of renovatie maar ook bij kleinere zaken het wooncomfort betreffende is de Bewonerscommissie de belangrijkste gesprekspartner van het Woningbedrijf. Een Bewonerscommissie dient wel zorg te dragen dat zij representatief en objectief is en dat zij het vertrouwen van het wooncomplex of straat hebben.

       Project Duinwijk

WBVelsen is doende om woningen in Duinwijk op te knappen. Het traject wat hiervoor wordt doorlopen bevat de volgende fases.

De wensen van de bewoners staan centraal. De bewoners konden via een enquette aangeven hoe zij de staat van hun woning ervaren.De uitkomsten hiervan zijn gebruikt om de werkzaamheden te bepalen. Van belang is dat het onderhoud van de woningen weer op orde komt. Ook wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en duurzaamheid. Denk aan o.a. brandwerende deuren bij veiligheid en voor wat betreft verduurzamen o.a. de schil van de woningen te isoleren en nieuwe kunststof kozijnen te plaatsen. Dit  heeft als doel de woning energiezuiniger te maken.

De buurtbewoners hebben in het kantoor van de Huurdersraad informatie gekregen over de voorgenomen renovatie en waar men ook de mogelijkheid had om o.a. tegels, keukenkleur en handgrepen te kunnen kiezen. (zie foto)

Via deze pagina houden wij U van de ontwikkelingen aangaancde de renovatie op de hoogte. Dit zal geschiedden onder andere met behulp van foto’s.

Start renovatie Duinwijk in week 24. Via deze pagina houden wij U op de hoogte van alle ontwikkelingen aangaane deze renovatie en als dit mogelijk is zullen we dit visualiseren door middel van foto’s