Welkom Huurdersraad VElsen

De Huurdersraad is een officieel overlegorgaan van Woningbedrijf Velsen.
De Huurdersraad bestaat volledig uit Huurders en het zijn allemaal vrijwilligers
De Huurdersraad is de schakel tussen de huurders en Woningbedrijf Velsen

Contact de Huurdersraad

Tel: 06 – 15 24 65 90
Email: info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl
Adres: Planetenweg 2 1973 BG IJmuiden

DOELSTELLING

De Stichting heeft tot doel het behartigen van de belangen van alle huurders en andere rechtmatige bewoners van woningen die in beheer zijn van de Stichting Woningbedrijf Velsen, gevestigd te Velsen.

Wie zijn wij

De Huurdersraad is een stichting en bestaat op dit moment uit acht gedreven vrijwilligers die allen huurder zijn bij Woningbedrijf Velsen. Zij hebben allemaal een andere achtergrond en daardoor ook op één na geen professionele kennis van woning verhuur.
Hierdoor vullen zij elkaar goed aan.

w

Wat doen wij

We spreken met het woningbedrijf en de gemeente over algemene (huurders)aangelegenheden, de z.g. prestatieafspraken welke jaarlijks gecontroleerd worden op naleving. We begeleiden de bewonerscommissies bij de gesprekken met het woningbedrijf. We hebben overleg met het woningbedrijf over o.m. sloop/renovatie plannen, huurverhoging. Indien nodig volgen wij ook cursussen.

t

Hoe doen we dat

Wij hebben een kantoor op de Planetenweg. Hier vergaderen met elkaar en met het woningbedrijf. Bewonerscommissies kunnen ook gebruik maken van het kantoor. Het secretariaat zorgt voor de administratie, de telefoon en onderhoudt alle contacten. Vanwege Corona wordt er nu alleen digitaal vergaderd.

Facebook

Om de communicatie/contacten met huurders van Woningbedrijf Velsen te optimaliseren hebben wij op Facebook een groep Huurdersraad Velsen aangemaakt. U kunt zich vrijblijvend aanmelden. Onderstaand de link naar de facebook groep Huurdersraad Velsen.