Welkom Huurdersraad VElsen

De Huurdersraad is een officieel overlegorgaan van Woningbedrijf Velsen.
De Huurdersraad bestaat volledig uit Huurders en het zijn allemaal vrijwilligers
De Huurdersraad is de schakel tussen de huurders en Woningbedrijf Velsen

Contact de Huurdersraad

Tel: 06 – 15 24 65 90 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur

Email: info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl
Adres: Planetenweg 2 1973 BG IJmuiden

DOELSTELLING

De Stichting heeft tot doel het behartigen van de belangen van alle huurders en andere rechtmatige bewoners van woningen die in beheer zijn van de Stichting Woningbedrijf Velsen, gevestigd te Velsen.

Wat doen wij

De Huurdersraad vergadert 1x per maand, daarnaast overlegt zij 6x per jaar met het management van het woningbedrijf, 2 x per jaar met de Woonconsulenten van Woningbedrijf Velsen en 2x per jaar met de Raad van Commissarissen. Zaken die worden besproken zijn o.a.: leefbaarheid, onderhoud, huurbeleid, sloop- en renovatieplannen, donaties en sponsorbeleid. Daarnaast begeleiden een aantal leden van de Huurdersraad sinds een aantal jaren ook bewonerscommissies bij hun vergaderingen en bij hun overleg met het WBV.

 

Voor bewonerscommissies

Zij ondersteunen bewonerscommissies die zijn of worden geconfronteerd met renovatie- en/of sloop/nieuwbouw plannen. De begeleiders van de Huurdersraad helpen de bewonerscommissies bij het verkrijgen van de juiste informatie en zien er op toe dat het woningbedrijf zich aan de afspraken houdt. Ook zoekt de Huurdersraad naar de mogelijkheid van een woonvorm voor ouderen. Veel mensen vinden het prettig om meer bij elkaar te wonen als ze ouder worden. Zij doen dat vooral uit een gevoel van veiligheid en sociale controle.

t

Hoe doen we dat

Wij hebben een kantoor op de Planetenweg. Bewonerscommissies kunnen ook gebruik maken van het kantoor. Het secretariaat zorgt voor de administratie, de telefoon en onderhoudt alle contacten. Er is ook een budget om, indien nodig,  voor bewonerscommissies een cursus te volgen of juridische -, bouwkundige -, of andere deskundige bijstand te financieren.