Welkom bij uw huurdersraad

wat kunnen wij voor u betekenen?
LEES MEER

kantoor

De Huurdersraad is een officieel overlegorgaan van Woningbedrijf Velsen.

De Huurdersraad bestaat volledig uit Huurders en het zijn allemaal vrijwilligers

Zij zijn de schakel tussen de huurders en Woningbedrijf Velsen

 

Doelstelling van de Huurdersraad:

De Stichting heeft tot doel het behartigen van de belangen van alle huurders en

andere rechtmatige bewoners van woningen die in beheer zijn van de

Stichting Woningbedrijf Velsen, gevestigd te Velsen.

Hier plaatst de HUURDERSRAAD actueel nieuws

 

Gezocht Energiecoaches
Aangeboden een eenmalige kosteloze training.
Een Energiecoach geeft laagdrempelig advies over energiebesparing in huis d.m.v. het veranderen van gedrag en het toepassen van kleine bespaarproducten.

Wordt jij die vrijwilliger? Meldt je aan:
(info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl)

Trainingen zijn op
15 jan. in Heemstede
17 jan. nog geen locatie
22 jan. Amsterdam West